Ogromna większość populacji dorosłych ludzi cierpi na bóle kręgosłupa. Wśród nich widać wyraźną tendencję do tego, żeby próbować leczenia na własną rękę, zamiast szukać pomocy u lekarza. Zażywamy więc leki przeciwbólowe, kupujemy bez zastanowienia „cudowne” urządzenia, mające od ręki usunąć dolegliwości i poddajemy się różnorakim zabiegom z nadzieją, że wyzdrowiejemy od razu.
Współcześnie istnieje szereg metod i koncepcji leczenia bólu kręgosłupa od farmakologii począwszy, poprzez systemy ćwiczeń, zabiegów manualnych, na chirurgii inwazyjnej kończąc. Obejmują one zarówno leczenie przyczynowe, jak i objawowe. Jedną z metod, które wykorzystują terapie manualną w leczeniu bólu kręgosłupa, jest chiropraktyka. Nazwa jest połączeniem dwóch greckich słów: cheiro (dłoń) i practos (robić). Odzwierciedla ona manualny charakter metody.
Jak twierdzą sami chiropraktycy, stosowana przez nich metoda „ jest nauką, sztuką i filozofią, która zajmuje się związkiem pomiędzy strukturami aparatu ruchu, głównie miednicy, kręgosłupa i czaszki, a czynnością układu hormonalnego i nerwowego człowieka, dlatego że związek ten może mieć znaczący wpływ na stan zdrowia”. Poprzez manualną korektę (manipulacje) zaburzeń czynności stawów kręgowych można leczyć wynikające z nich schorzenia.
Początkowo chiropraktycy ograniczali się wyłącznie do manipulacji stawów kręgosłupa. Współcześnie chiropraktyka obejmuje również kompleksową diagnostykę, manualne mobilizacje (np. trakcje), stosowanie technik ukierunkowanych na tkanki miękkie, masaż, kinezyterapię i fizykoterapię, a także porady profilaktyczne.

Przeciwwskazania do leczenia chiropraktycznego

Do przeciwwskazań bezwzględnych należą znaczne osłabienie struktury kości różnego pochodzenia (nowotwory, infekcje, urazy), zmiany neurologiczne (np. ucisk rdzenia), choroby układu naczyniowego, brak pełnej diagnostyki, brak współpracy ze strony pacjenta, duża bolesność i opór mięśniowy. Natomiast względne przeciwwskazania to wcześniejsze złe reakcje na zabiegi manualne, przepuklina jądra miażdżystego, zapalenia stawów, ciąża, kręgozmyk, osteoporoza, długotrwała kortykosterydoterapia, zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawów, niewydolność więzadłowa, zwapnienia stawowe. Mechanizmy terapeutyczne nie są do końca wyjaśnione i wciąż trwają badania mające na celu poznanie ich istoty, a co za tym idzie – wskazań do ich stosowania.

Metody używane w pracy chiropraktyka

Mobilizacja struktur stawowych
Jest to najbardziej charakterystyczny przejaw terapii chiropraktycznej. Jej celem jest normalizacja nienaturalnych zaburzeń układu ruchowego i uwolnienie układu ruchu od napięcia oraz wyeliminowanie zaburzenia pochodzenia naczyniowego i nerwowego.
Fizjoterapia
Metody fizjoterapeutyczne powinny być stosowane jako pierwsze i ważniejsze w terapii, a elementy chiropraktyki mogą być jej uzupełnieniem.
Profilaktyka
Niezbędny element opieki chiropraktycznej. Postawa ciała, sposób w jaki siedzimy, chodzimy, ćwiczymy, ma bezpośredni wpływ na stan naszego organizmu i całego układu ruchu. Uszkodzenie kręgosłupa następuje w wyniku osiadania kręgów lub ich odchylania od prawidłowej osi. To powoduje zwężenie się otworów międzykręgowych, które stanowią wejście i wyjście nerwów. Przy stałym ucisku nietrudno o uraz.
Zawód chiropraktyka jest zarejestrowany w wielu krajach, a praktykujący doktorzy mają szerokie uprawnienia w zakresie diagnostyki i leczenia wielu schorzeń, głównie jednak związanych z układem kostno-mięśniowym. W Polsce tytuł chiropraktyka dostają osoby, które ukończą odpowiedni kurs, jednak nie muszą mieć ukończonych żadnych studiów wyższych, a co za tym idzie, nikt nie sprawdza ich wiedzy np. z zakresu anatomii.