Oprócz chiropraktyków swoją pomoc w walce z bólem kręgosłupa oferują również kręgarze. Obie te profesje dość często są ze sobą mylone.
Niestety, często bywa, że kręgarz nie ma nic wspólnego z medycyną, jest często samoukiem, czerpiącym wiedzę i umiejętności od starszych osób trudniących się tym fachem. Zabiegi przez nich stosowane w tym tzw nastawianie kręgosłupa pomagają na bardzo krótko lub wręcz zwyczajnie szkodzą, bowiem kręgarze, o ile nie legitymują się wiedzą zdobytą na studiach, nie przechodzą nawet żadnych kursów przygotowujących do leczenia. Nie ma żadnej szkoły, która kształciłaby dyplomowanych kręgarzy. Istnieją za to kursy i szkolenia z zakresu terapii manualnej stosowanej wg różnych metod. Część z nich posiada akredytacje polskich instytucji, np. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej itp. lub przez instytucje zagraniczne np. Międzynarodową Akademię Medycyny Ortopedycznej. Warto zwrócić uwagę na dyplomy wiszące w gabinecie.
Częścią wspólną dla kręgarzy i terapeutów manualnych jest tylko i wyłącznie działanie za pomocą rąk oraz stosowanie technik manipulacji. Kręgarstwo było od zawsze praktykowane przez osoby niewykształcone odpowiednio lub niezwiązane z zawodem medycznym. Informacja ta powinna skłonić Cię do tego, by poważnie zastanowić się, czy warto ryzykować, wybierając się na wizytę do kręgarza.
Należy wyraźnie rozdzielić kręgarstwo od terapii manualnej. Niestety wielu fizjoterapeutów mówi o sobie, że są kręgarzami i oferują zabiegi nastawiania kręgosłupa. Ma to wpływ na umacnianie kręgarstwa i utożsamianie go z terapią manualna i fizjoterapią.
Pacjenci najczęściej zgłaszają się do kręgarza z bólem kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, zaś pomocy fizjoterapeuty czy lekarza szukają w sytuacjach bardziej skomplikowanych, niekoniecznie kojarzonych z kręgosłupem, np. z bólem w obrębie kończyn, bólem głowy czy w klatce piersiowej.
Kiedy wybierasz się do chiropraktyka lub kręgarza, zwróć uwagę na to, by był przede wszystkim fizjoterapeutą. Wiedza zdobyta przez niego na studiach da Ci pewność, że techniki stosowane w chiropraktyce lub kręgarstwie zostaną użyte w taki sposób, żeby skumulować działanie terapeutyczne, a nie zaszkodzić Twojemu zdrowiu.
Niech informacja umieszczona na stronie jednego z adeptów chiropraktyki podsumuje niniejszy tekst: „Terapie w tutejszym gabinecie, pomimo ich niezaprzeczalnej wartości prozdrowotnej, nie są procedurami medycznymi, o których mowa w ustawie o zawodzie lekarza i w tutejszej placówce nie diagnozuje się i nie klasyfikuje się chorób ani ich nie leczy w świetle w/w ustawy. W chorobie, człowiek może skorzystać z opieki lekarza medycyny, ale każdy pełnoletni obywatel ma też prawo do samodzielnego wyboru sposobu leczenia lub korzystania z terapii naturalnych a każda terapia, bez względu na jej charakter, zawiera w sobie znikomy, ale obecny stopień ryzyka i nieprzewidzianych powikłań zdrowotnych. (…) Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być zawsze konsultowane z lekarzem i właściwymi służbami medycznymi.”
Pozwól nam poznać Twoją opinię i zostaw poniżej swój komentarz.