Kręgosłup człowieka możemy podzielić na 3 odcinki: lordozę szyjną, kifozę piersiową oraz lordozę lędźwiową. Kręgi w poszczególnych odcinkach kręgosłupa różnią się swoim wyglądem. Jest to spowodowane odmiennymi funkcjami które spełniają w organizmie. Kręgi mają kształt zamkniętego pierścienia złożonego z trzonu oraz łuku kręgu. Obie części są połączone między sobą symetrycznymi nasadami łuku.

Kręgi szyjne(7):

Są najmniejsze, ponieważ kręgosłup szyjny dźwiga tylko ciężar głowy. Otwór kręgowy jest duży i ma kształt zbliżony do trójkąta. Wyrostki kolczyste są rozdwojone i ustawiają się poziomo. Wyjątkiem jest krąg siódmy ponieważ posiada długi nierozdwojony wyrostek kolczysty. Kręg szczytowy(1) nie posiada trzonu, posiada w zamian dwa łuki: przedni i tylny. Kręg obrotowy(2) posiada wydłużony trzon, oraz parzyste powierzchnie stawowe górne do połączenia z kręgiem szczytowym.

Kręgi piersiowe(12):

Posiadają masę większą od kręgów szyjnych. Kręgi piersiowe wyposażone są w dołki żebrowe do połączeń z żebrami. Otwór kręgowy jest okrągły o stosunkowo małej średnicy. Wyrostki kolczyste są długie, trójgraniaste w przekroju, pochylone ku dołowi zachodzą dachówkowato.

Kręgi lędźwiowe(5):

Przeważnie jest ich pięć. Są bardzo masywne ponieważ są obciążane największym ciężarem spośród wszystkich kręgów. Posiadają nerkowate w kształcie trzony. Wyrostki stawowe oraz wyrostki kolczyste są również masywne i wytrzymałe. Wyrostki kolczyste mają kształt prostokątny. Wyrostki poprzeczne zastąpione są przez wyrostki żebrowe, w budowie przypominające szczątkowe żebra.

Kość krzyżowa(5):

Powstaje ze zrośnięcia najczęściej pięciu kręgów krzyżowych ostatecznie w wieku 20-25 lat. Ma kształt klinowaty. Część górna jest szeroka, masywna i nosi nazwę podstawy. Część dolna: wąska i cienka – wierzchołka. Michał Matuszak „Matuszak Fizjoterapia” www.rwakulszowa.com